OVER ONS | ALGEMENE VOORWAARDEN | CONTACT


 
 
Algemene Voorwaarden
1. SoundSeeing is een initiatief van ShoeboxMedia bv, gevestigd te Utrecht.
Adresgegevens van ShoeboxMedia zijn onderaan te vinden.
2. De door SoundSeeing vervaardigde audioreisgidsen, zijn met de grootste zorg samengesteld. SoundSeeing stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele redactionele (historische) onvolledigheden of foutjes welk zouden kunnen voorkomen in de door ons samengestelde audio reisgidsen.
3. De aangeboden audio reisgidsen worden in MP3 formaat via deze site aangeboden.
4. Nadat de betaling plus het downloaden van de door u geselcteerde MP3 audioguide heeft plaats gevonden, is restitutie van het door u betaalde bedrag voor de door u geselcteerde audioreisgids(en), onder geen enkele voorwaarden meer mogelijk. De wet kopen op afstand, welk een 7 dagen bedenktijd op online bestelde product/dienst voorschrijft is gezien de aard van onze dienst (onomkeerbare dienstverlening van de kant van SoundSeeing) NIET van toepassing.
5. Meldt u indien u door een eventuele technische storing de door u betaalde SoundSeeing audiotravelguide niet of niet volledig heeft kunnen downloaden, dit aub onmiddellijk bij ons. Mail naar info@soundeeing.nl Wij zullen u, bij succesvolle betaling van uw zijde, betreffende audioreisgids(en) in dit geval onmiddellijk binnen 12 uur alsnog emailen. Indien email zending van onze zijde niet mocht slagen, sturen wij de audioreisgidsen op CD binnen 2 dagen toe.
6. Het is ten strengste verboden de MP3 audioreisgidsen van SoundSeeing, welk in eigendom van ShoeBoxmedia bv zijn, zonder uitdrukkelijk toestemming van ShoeboxMedia bv te vermenigvuldigen, kopieeren of anderszins te verspreiden via CD, CDr, Mp3, het internet of elk ander online of offline medium etc. Commercieel of vrijblijvend gebruik van de SoundSeeing audio reisgidsen van SoundSeeing door derden is ten strengste verboden.
7. Bij overtreding van punt 6 zal aangifte plaats vinden en gerechtelijke stappen worden ondernomen. De gehele schade zal op overtreder worden verhaald.
8. Kopers van SoundSeeing MP3 audioreisgidsen hebben de uitdrukkelijke toestemming om de SoundSeeing audio reisgidsen voor persoonlijk en huiselijk gebruik aan te wenden.
9. Voordat tot downloaden van de SoundSeeing audioreisgidsen kan worden overgegaan, verlangt SoundSeeing voor elk van de door gebruiker geselecteerde SoundSeeing audioreisgids(en) het op de site aangegeven (totaal) bedrag. Betaling achteraf is dus niet mogelijk.
10. Betaling van de geselcteerde SoundSeeing audioreisgidsen is middels creditcard of IDEAL mogelijk. Betaling van de SoundSeeing audioreisgidsen wordt door Tripple Deal Services uitbesteed (TDS). TDS is een onafankelijke payment service provider (PSP). Betaling kan alleen in Euro's plaats vinden.
11. Nadat uw betaling van de door u verlangde SoundSeeing audiogidsen is geslaagd, kunt u onmiddellijk tot downloaden van de SoundSeeing MP3 audiogidsen overgaan.
12. Uw creditcard gegevens en of bankgegevens welk voor de afhandeling van betaling voor de geselecteerde audio reisgidsen ingevoerd dienen te worden, zullen onder geen enkel voorwaarde door ShoeboxMedia of SoundSeeing worden bewaard. Uw betaalgegevens zoals creditcard- of bankgegevens worden TIJDELIJK door TDS opgeslagen en alleen tbv de betaling van de door u verlangde SoundSeeing audio reisgidsen aangewend! Ook TDS heeft GEEN inzage in uw betaal gegevens!
13. Uw persoonlijke gegevens zoals NAW postcode, email gevens worden door SoundSeeing/Shoeboxmedia bv zorgvuldig bewaard als wat de wet persoonsgegevens ons voorschrijft.
14. Eventuele onrechtmatigheid wordt bij een bevoegd rechter te Utrecht voorgelegd cq bij de daarvoor bedoelde instanties gemeld.
15. ShoeboxMedia bv. Alle rechten voorbehouden. Zonder toestemming van de rechthebbenden zijn de MP3 SoundSeeing audioguides en PDF vastgelegde werken, geluiden, uivoeringen, teksten en alle audio opnamen ten strengste verboden te kopieren, verhuren, uitlenen, in openbaar voor publiek te beluisteren, te exploiteren etc. Alleen te gebruiken binnen huiselijke kring.

SoundSeeing is onderdeel van:
ShoeBoxMedia bv
Westerkade 33
3511 HC Utrecht
Tel 030-2895446
info@soundseeing.nl


Amsterdam
Parijs
Barcelona
Rome
Wenen
Lissabon
Praag
Istanbul
Londen
Berlijn
sound seeing